Stjärnelund’s Alina
SE-17935-2015

Föräldrar: Bergahusens Fred Astair & Easy Jump’s Eliza
Född: 2015-02-18
HD: B
PLL: CLEAR
Utställning: Excellent, CK, HP
33 cm och 10 kg